Nysatsning på bränsle

Det finns många olika bilbränslen och olika bilar att välja på, men alla är kanske inte så miljövänliga. Så vilket bränsle ska man satsa om man vill köra allra mest miljövänligt? Ny har forskarna tagit fram ett nytt bilbränsle genom att tillverka det från skog.

Allt fler vill använda miljövänligt bränsle som etanol eller el, men snart kan det komma en konkurrent till dessa alternativ. Forskare har nämligen börjat ta fram ett mer miljövänligt bränsle av förnybart material, nämligen skogens lignin.

Minst tre olika forskningssatsningar pågår just nu i Sverige för att hitta metoder som kan omvandla skogens lignin. Målet är att få en produkt som kan raffineras till bensin eller diesel. – läs mer här

De forskningsprocesser som nu är igång kommer med bakgrund av att en tredjedel av skogens träd just består av detta vedämne, lignin, och nu vill man skapa ett nytt användningsområde för det – och inte enbart använda ämnet i industrin som man hittills gjort. Här har nämligen ligninet traditionellt använts genom att eldas för att driva industrins processer. Men denna kan alltså vara en intressant råvara. Dock finns såklart en utmaning. Ligninet är ganska svårarbetat, men man har hittat ett sätt att omvandla ligninet till en flytande produkt som man sedan kan använda på ett nytt vis, till exempel just som bilbränsle i den miljövänligare klassen. Om man lyckas fullt ut återstår dock ännu att se, men man är i alla fall en bit på väg mot nya miljövänligare drivmedel för bil.