Visste du detta om automatlådor?

Det är inte länge sedan som de flesta förknippade automatiska växellådor med det stora landet i väster. Att köra automatväxlat ansågs inte vara riktig bilkörning. Idag är synen på automatlådor annorlunda, men vi har fortfarande inte samma kunskaper om automatkörning som man har i USA.

Automatisk växellådaAutomatiska växellådor har länge varit populära i bl.a. USA: i Sverige har många varit skeptiska eftersom det funnits en uppfattning om att de inte håller lika länge som manuella lådor, och att bränsleförbrukningen blir högre. Tidigare har det kanske funnits ett visst fog för denna uppfattning, men med dagens dubbelkopplade automatlådor sparar man snarare bränsle. Däremot finns det vissa andra saker som man bör tänka på, som kommer att gås igenom i denna text. Det har skett förändringar i den svenska fordonsparken de senaste åren, som gör att råden blivit ännu mer relevanta.

2015 hade 51,4 % av de nya bilar som registrerades i Sverige automatisk växellåda. Det var första gången någonsin som detta hände, berättade Bil Swedens VD Bertil Moldén för Dagens Industri. Anledningen till detta är troligen att bilförarna vill ha mer lättkörda bilar. Förutom att automatlådorna ökade i antal har andra bekvämligheter, som backkamera och automatisk parkeringsfunktion. En annan viktig anledning är att elbilarna har ökat i antal, och att alla elbilar som säljs idag har automatlåda. Äldre förare föredrar också automatlådor, enligt Bertil Moldén. Slutligen är andrahandsvärdet för automatväxlade bilar idag för det mesta lika högt, eller högre, som för motsvarande fordon med manuell växellåda. Men då gäller det att automatlådan inte är sliten, vilket den kan bli om man inte vet hur den ska köras.

Körning med modern automatlåda

Kör du en bil med dubbelkopplad automatlåda, tänk då på följande:

  • Använd inte neutralläget i onödan. En automatlåda med dubbelkoppling frikopplar automatiskt när man saktar ned vid exempelvis ett rödljus. Därför finns det ingen anledning att lägga i neutralläget, även om det inte heller skadar växellådan.
  • Bromsa vid stillastående i uppförsbackar. I köer i uppförsbacke kan kopplingen slira och bli överhettad, vilket på sikt sliter ut lådan. Därför ska man använda bromsen för att hålla bilen stilla i uppförsbacke.
  • Krypkör inte. Vid krypkörning ligger lamellerna i växellådan i ett mellanläge och slirar, vilket förkortar livslängden. Kör istället fram ett stycke, stanna, låt det bli en lucka och kör fram igen. Detta är extra viktigt om bilen är tungt lastad. Ska man köra riktigt tungt, regelbundet, exempelvis med en husvagn på släp, är det inte alla automatlådor som är lämpade för uppgiften. Bäst är att fråga säljaren.
  • Motverka inte automatlådans funktionssätt. En dubbelkopplingslåda är programmerad växla upp vid gasning, och ned vid inbromsning. Växla därför inte ned manuellt när du gasar, och gör inte det motsatta när du bromsar in. Växlingen blir långsam och osmidig.
  • Rivstarta inte genom att gasa och bromsa samtidigt, och sedan släppa upp bromsen. Även detta sliter på lamellerna.
  • Lägg i handbromsen vid parkering. Det räcker inte med att ställa växellådan i parkeringsläge. Läs mer om riskerna med att bara göra detta här.